Facebook Kikker Rik  Instagram Kikker Rik  YouTube Kikker Rik  Linkedin Kikker Rik

Samen spelen

Proberen

Peuterspeelschool Kikker Rik
Banckertlaan 132b
1215 RH Hilversum
T. 035 6281410

Contactpersoon:
Sandra van Berkel

Contactformulier
info@kikkerrik.nl

Openingstijden
08:45 - 12:15 uur

Geopend op
dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend

LRK nummer: 114690777Mijn Kikker Rikfnt

Locatie peuterspeelschool Kikker Rik

Ruimte voor ontwikkeling

Peuters zijn nieuwsgierig en willen graag de wereld ontdekken. Het is belangrijk dat een peuter hier volop de ruimte voor krijgt en met diverse activiteiten worden uitgedaagd om zich te ontwikkelen.

Peuterspeelschool Kikker Rik is een fijne plek voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar oud. Hier leren zij om te gaan met leeftijdsgenootjes, samen te delen en te spelen. Hierdoor krijgt je kind een betere start op de basisschool en heeft je peuter daar de rest van de tijd op de basisschool voordeel en plezier van. Op onze peuterspeelschool werken wij met de erkende voor- en vroegschoolse educatie (VVE) methode Piramide. Bij VVE staan de Nederlandse taalvaardigheid, oriëntatie op rekenen en de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden centraal. Dankzij deze methode kunnen eventuele ontwikkelingsachterstanden bij kinderen zo vroeg mogelijk worden gesignaleerd.

De peutergroep heeft een kleinschalig karakter met plaats voor maximaal 16 kinderen tussen de 2 en 4 jaar oud. Als jouw kind per 8 januari 2 jaar oud is, dan kan je gebruik maken van de peuteropvang.
Peuterspeelschool Kikker Rik is gevestigd in ons kinderdagverblijf. Binnen geniet jouw peuter van leuke leeftijdsgerichte activiteiten in de sfeervolle binnenruimte, die speciaal voor peuters is ingericht. Ook buiten is er veel te ontdekken. Er zijn verschillende uitdagende leeftijdsgerichte buitenspeelplaatsen voor de kinderen. Daarnaast maken wij regelmatig uitstapjes met de kinderen. Bij ons staat het plezier voor het kind en het aanbieden van verschillende ervaringen centraal.

Peuterspeelschool Kikker Rik is geopend tijdens schoolweken op dinsdag- en donderdagochtend van 8.45-12.15 uur. Op woensdag- en vrijdagochtend zijn wij van 8.45-12.15 uur extra geopend voor kinderen met een VVE indicatie.

  Sandra van Berkel

Sandra van Berkel

 

Ik ben locatiehoofd van kinderdagverblijf Kikker Rik en peuterspeelschool Kikker Rik. Ik stuur ons team van enthousiaste en actieve medewerkers aan.

 

 

 

Peuterspeelschool Kikker Rik onderscheidt zich door:

 • Kinderopvang van hoogstaande kwaliteit voor een vriendelijk tarief.
 • Kleinschalige peuteropvang.
 • Een vriendelijk tarief € 7,45 per uur.
 • Je krijgt een belangrijk deel van de kosten door de overheid of de gemeente vergoed. We kunnen je helpen bij het aanvragen van een gemeentevergoeding.
 • We bieden ontwikkelingsgerichte opvang. Onze medewerkers zijn gecertificeerd om te werken met de VVE (Voor- en vroegschoolse educatie) methode Piramide. Deze methode is erop gericht om de ontwikkeling van het kind te stimuleren. Lees verder wat de VVE methode Piramide inhoudt en hoe wij dit bij Kikker Rik toepassen.
 • Professioneel, vertrouwde medewerkers met oog voor ontwikkeling en individuele aandacht.
 • Begeleiding door pedagogisch specialist.
 • De veiligheid en het plezier van je kind staat bij ons voorop.
 • Volledig verzorgde voorbereiding op de basisschool. Kinderen worden spelenderwijs voorbereid op de stap naar het basisonderwijs.
 • Via de ouderapp, word je wekelijks op de hoogte gehouden wat je kind op de opvang doet.
 • Sfeervolle binnenruimte en uitdagende leeftijdsgerichte buitenspeelruimtes.

Op het moment dat jouw peuter bij Kikker Rik gestart is, krijg je jouw persoonlijke inloggegevens voor het ouderportaal/ouderapp toegestuurd. Via het ouderportaal word je met foto’s en verhaaltjes op de hoogte gehouden over wat jouw peuter bij peuterspeelschool Kikker Rik allemaal meemaakt. Verder heb je via het ouderportaal ook inzicht in jouw gegevens, de facturen en jaaropgaven. Tevens kun je jouw peuter eventueel afmelden voor een ochtend of een direct bericht aan de groep sturen.

Wetgeving peuteropvang: peuterspeelzaal versus peuteropvang

De welbekende peuterspeelzalen gaan in hun huidige vorm in 2018 verdwijnen. De overheid wil met de wet Harmonisatie Kinderopvang de kwaliteit van kinderopvang verhogen en ervoor zorgen dat verschillende opvangmogelijkheden aan dezelfde regels voldoen. Hierdoor gaan gelijke kwaliteitseisen voor kinderopvang (kinderdagverblijf) en peuterspeelzalen gelden. Per 1 januari 2018 verandert de regelgeving vanuit de overheid en worden er dus strengere eisen gesteld aan de kwaliteit van de kinderopvang. De peuterspeelzaal gaat voortaan peuteropvang heten. Dit kan gevolgen hebben voor hoe en hoeveel de ouders betalen voor de peuteropvang. Omdat de welbekende peuterspeelzalen in hun huidige vorm verdwijnen in 2018 en wij geloven in de belangrijke sleutelrol, die wij kunnen bieden in de ontwikkeling van peuters, starten wij met de peuterspeelschool. Deze peuteropvang is zowel toegankelijk voor ouders met recht op kinderopvangtoeslag als voor kinderen van ouders die niet hiervoor in aanmerking komen. Zo kunnen wij bewust alle ouders van peuters bedienen en krijgt iedere peuter tussen 2 en 4 jaar peuteropvang van dezelfde kwaliteit.

Wat betekent dit voor jou?

Vanaf 1 januari krijgen alle ouders een vergoeding voor peuteropvang. Afhankelijk van de persoonlijke situatie komt deze vergoeding uit het potje van de overheid of uit het potje van de gemeente. Alle ouders betalen de peuteropvang naar inkomen. Er wordt landelijk uitgegaan van een gelijke ouderbijdrage voor ouders met en zonder recht op kinderopvangtoeslag. De ouderbijdrage voor alle ouders wordt op deze manier inkomensafhankelijk. Voor de bepaling van de hoogte van de ouderbijdrage wordt gebruik gemaakt van de adviestabel peuterwerk van de VNG. Deze is afgeleid van de tabel voor kinderopvangtoeslag.

Alle ouders/verzorgers van peuters van 2 t/m 4 jaar betalen de peuteropvang naar inkomen. Er wordt landelijk uitgegaan van een gelijke ouderbijdrage voor ouders mét en zonder recht op kinderopvangtoeslag.

Tarieven ouderbijdrage / gezinsinkomen tabel gemeente Hilversum:

Inkomenscategorie tbv peuteropvang gemeente Hilversum


Afhankelijk van jouw eigen situatie kom je verder in aanmerking voor kinderopvangtoeslag of voor gemeentesubsidie. Hierdoor krijg je altijd een belangrijk deel van de kosten vergoed.
 • Wanneer je recht hebt op kinderopvangtoeslag, kun je deze via www.toeslagen.nl aanvragen. Dit is het geval als beide ouders werken, studeren of een inburgeringscursus volgen. Meer informatie vind je op www.toeslagen.nl.
 • Wanneer je recht hebt op kinderopvangtoeslag en je ook een VVE indicatie voor jouw peuter hebt ontvangen, dan wordt het 3de en 4de dagdeel 100% door gemeente Hilversum vergoed. Voor het 3de en 4de dagdeel hoef je dan geen kinderopvangtoeslag aan te vragen.

Bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag heb je dit LRK nummer nodig: 114690777.

 • Wanneer je geen recht hebt op kinderopvangtoeslag en jouw peuter 2 jaar oud is, dan heb je recht op gemeentesubsidie voor 7 uur per week. Je betaalt dan een inkomensafhankelijke ouderbijdrage aan Kikker Rik. De gemeente betaalt de overige kosten in de vorm van gemeentetoeslag aan Kikker Rik.
 • Wanneer je geen recht hebt op kinderopvangtoeslag en jouw peuter 2 jaar oud is en je ook een VVE indicatie* voor jouw peuter hebt ontvangen, dan wordt het 3de en 4de dagdeel 100% vergoed door gemeente Hilversum.

Om in aanmerking te komen voor een toeslag vanuit de gemeente moeten er een formulier worden ingevuld.

 • Formulier ‘Ouderverklaring geen recht op kinderopvangtoeslag, gemeente Hilversum’.
 • Een inkomensverklaring van jouwzelf en jouw eventuele partner. Een inkomensverklaring is op te vragen bij de belastingtelefoon (0800-0543) of is te downloaden via www.mijnbelastingdienst.nl. Dat gaat zo:
  • Log in op Mijn Belastingdienst
  • Ga naar het tabblad 'Inkomstenbelasting'
  • Kies in het menu aan de linkerkant het jaar waarover je de inkomensverklaring wilt hebben
  • Klik onder 'Mijn inkomen' op 'Inkomen [jaar]'
  • Klik onder 'Ik wil:' op 'Een inkomensverklaring afdrukken'.

Bij een inschrijving vragen wij je deze formulieren in te vullen en op te sturen naar:
Kikker Rik, afdeling kindplanning, Vondellaan 45, 2332 AA Leiden of te mailen naar kindplanning@kikkerrik.nl

 

peuterspeelschool belastingdienst

Gemeentesubsidie

Meer informatie over het aanvragen van gemeentesubsidie kun je vinden op de website van de gemeente onder: "Minimaregelingen" onderdeel "Bijdrage kinderopvang bij scholing of re-integratie" of neem contact op met het Sociaal Plein van de gemeente, tel nr: 035-629 2700.

Je kunt ook gebruikmaken van het inloopspreekuur: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur of donderdagavond:17.00 tot 19.30 uur. Adres: Wilhelminastraat 1-19 (naast het station).

Wij hanteren het minimum tarief van € 7,45. Andere peuterspeelscholen zijn vaak duurder.

 

 

VVE Indicatie

Heb je van het consultatiebureau een VVE indicatie voor je kind gekregen dan kom je in aanmerking voor 14 uur peuteropvang per week met gemeentetoeslag, open verdeeld over 4 dagen. Voor deze kinderen zijn er extra dagdelen peuteropvang beschikbaar. Kinderen met een VVE indicatie komen in aanmerking voor een gesubsidieerd (gratis) derde en vierde dagdeel per week. Wanneer er geen sprake is van een VVE indicatie dan heb je recht op 7 uur peuteropvang met gemeentetoeslag.

Interesse om alvast een rondleiding aan te vragen of in te schrijven?

Een rondleiding aanvragen kan via e-mail of telefonisch via 035 6281410. Ben je geïnteresseerd om je kind alvast in te schrijven? Onze medewerkers van de afdeling planning en plaatsing kunnen je vragen beantwoorden.

 

 

 

 

Route

contentmap_plugin