Facebook Kikker Rik  Instagram Kikker Rik  YouTube Kikker Rik  Linkedin Kikker Rik

Elkaar vertrouwen

Even dagdromen

11-6-2018 - Paula Bernsen, directeur Wonderland Groep* tekende gisteren voor een samenwerking binnen een centrum innovatief vakmanschap. Ook Paul Dirkse, Wethouder Kennis, Onderwijs Sport en Financiën bij Gemeente Leiden tekende voor deze samenwerking.

 

 

Een mooi initiatief van mboRijnland om met het werkveld samen de opleidingen binnen de kinderopvang toekomstbestendig en innovatief te maken. Otto Jelsma, Voorzitter Raad van Bestuur mboRijnland en Annette van Krimpen, Directeur mbo college welzijn mboRijnland zijn nauw betrokken bij dit initiatief en gaven presentaties.

Samen met ruim 30 organisaties zullen we ons de komende 4 jaar inzetten voor onderwijsvernieuwing en aansluiting op de arbeidsmarkt. Zo dragen we bij aan onze medewerkers van de toekomst.

*De Wonderland groep vormt een groep met 6 kinderopvangorganisaties met diverse locaties voor kinderdagverblijf (0-4 jaar), peuterspeelschool (2-4 jaar) en buitenschoolse opvang (4-12 jaar). Kinderopvang Kikker Rik maakt deel uit van de Wonderland Groep. Iedere organisatie heeft een eigen identiteit, profilering en uitstraling, omdat wij geloven in lokaal ondernemerschap en decentrale verantwoordelijkheden voor onze locaties. Er zijn 28 locaties en er werken 270 medewerkers.

 

foto paula ondertekening

Wellicht heb je het al in de media gehoord of gelezen maar de Wet Innovatie & Kwaliteit Kinderopvang (IKK) wordt ingevoerd, die de kwaliteit in de kinderopvang moet verbeteren. Een set van 21 maatregelen moeten bijdragen aan goede en veilige kinderopvang. Iedereen is natuurlijk voor goede kwaliteit, maar één van de nieuwe maatregelen baart ons grote zorgen. Niet alleen kinderopvangorganisaties maar ook ouders, BOINK en werknemers, delen deze zorg.

Per 1 januari 2019 moet meer personeel worden ingezet bij de opvang van baby’s van nul tot één jaar, namelijk één leidster op drie baby’s (dat is nu nog één leidster op vier baby’s). Wij betwijfelen of dit zal bijdragen om de kwaliteit te verhogen. De vraag is ook of extra gezichten op de groep het welzijn van de baby’s ten goede komt of niet.

Wij zijn bang dat de voorgenomen maatregel leidt tot minder rust op de groepen, hogere kosten voor onze kinderopvang en als gevolg daarvan duurdere en minder toegankelijke kinderopvang voor ouders. Daarnaast is het nog maar de vraag hoe we dit praktisch moeten oplossen gezien de krapte op de arbeidsmarkt in deze branche.

Kom in actie – teken de petitie

Er is een initiatief groep ‘Kom op voor de kinderopvang’ opgericht die bestaat uit kinderopvangorganisaties, ouders en medewerkers, die zich middels een petitie wil verzetten tegen de invoering van een maatregel over de invoering van een wet.

Wij roepen politiek Den Haag daarom met deze petitie op om onze zorgen serieus te nemen en de voorgenomen maatregel niet in zijn huidige vorm in te voeren.

Deel jij ook de zorgen? Teken dan deze petitie.

De petitie is hier te bereiken.

kom op voor de kinderopvang

Hilversum, 15 februari 2018 - Wist je dat Kinderopvang Kikker Rik de Stichting Panti Asuhan steunt met een structurele jaarlijkse financiële bijdrage? Stichting Panti Asuhan richt zich op de ondersteuning van de vier kindertehuizen van Vincentius in Jakarta en van andere kindertehuizen in Indonesië. Zij geven hulp in de vorm van financiering van projecten voor de kindertehuizen en dat is hard nodig. Met deze financiële bijdrage, kan de Stichting Panti Asuhan de kinderen in kindertehuizen voorzien van een toekomst. Al jaren steunt Kinderopvang Kikker Rik dit goede initiatief. Wil jij ook deze Stichting steunen? Kijk even op de website http://www.panti-asuhan.nl

panti asuhan

 

Kinderopvang Kikker Rik maakt onderdeel uit van de Wonderland groep. Deze Wonderland groep vormt een groep met kinderopvangorganisaties met diverse locaties voor kinderdagverblijf (0-4 jaar), peuterspeelschool (2-4 jaar) en buitenschoolse opvang (4-12 jaar). Iedere organisatie heeft een eigen identiteit, profilering en uitstraling, omdat wij geloven in lokaal ondernemerschap en decentrale verantwoordelijkheden voor onze locaties. De kinderopvangorganisaties zijn: Wonderland Kinderopvang, PetitPetit Kinderopvang, Kinderopvang Kikker Rik, Kinderopvang Pinkeltjesland, Kinderopvang Baarn en ZorgBSO de Vrije Vogel.

Afgelopen zaterdag waren de straten van Hilversum Zuid weer prachtig verlicht voor het jaarlijkse Kerstverhaal door Hilversum Zuid. Tijdens de wandeltocht liepen bezoekers met lichtjes door de wijk om te genieten van het levende Kerstverhaal. En om het licht te delen met de mensen om hen heen. De wandeling van een uur eindigde bij de stal in de Bethlehemkerk.

kerstverhaal hilversum zuid 2017Kerstverhaal door Hilversum Zuid werd mogelijk gemaakt door, Kinderopvang Kikker Rik, de Zoutkeet, Brede School Zuid, HeiKRACHTde Verbinding, Albert Heijn Heigalerij, Heigallerij, Amaris Zuiderheide, Hilversum MediastadBethlehemkerk, Gemeente Hilversum en bewonersvereniging Zuidererf.

Op 8 januari 2018 openen wij een peuterspeelschool op de Banckertlaan 132B in Hilversum-Zuid. Hier is ons kinderdagverblijf ook gevestigd.

Peuters zijn nieuwsgierig en willen graag de wereld ontdekken. De peuterspeelschool Kikker Rik is een fijne plek met plaats voor max.16 peuters tussen de 2 en 4 jaar oud. Hier leren zij om te gaan met leeftijdsgenootjes, samen te delen en te spelen. Hierdoor krijgt een kind een betere start op de basisschool en heeft het kind daar de rest van de tijd op de basisschool voordeel en plezier van.

Op de peuterspeelschool werken vertrouwde medewerkers met de voorschoolse educatie (VE) methode Piramide. Bij VE staan de Nederlandse taalvaardigheid, oriëntatie op rekenen en de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden centraal. Dankzij deze methode kunnen eventuele ontwikkelingsachterstanden bij kinderen zo vroeg mogelijk gesignaleerd worden.

Geopend tijdens schoolweken op di en do van 8.45-12.15 uur.
Op wo en vr zijn ze extra geopend van 8.45-12.15 uur voor kinderen waarvan de ouders van het consultatiebureau een VE indicatie hebben gekregen.

Kikker Rik kinderopvang nieuws peuterspeelschool

Ouders komen afhankelijk van de eigen situatie, in aanmerking voor kinderopvangtoeslag of voor gemeentesubsidie. Hierdoor krijgen zij altijd een belangrijk deel van de kosten voor deze peuteropvang vergoed.

Lees meer informatie over de peuterspeelschool Kikker Rik en meer info over de nieuwe wet Harmonisatie Kinderopvang, waardoor de welbekende peuterspeelzalen in hun huidige vorm in 2018 gaan verdwijnen. Met deze wet wil de overheid de kwaliteit van kinderopvang verhogen en ervoor zorgen dat verschillende opvangmogelijkheden aan dezelfde regels voldoen.

 

Komt u ook zaterdag 16 december 2017 kijken naar het kerstverhaal in de prachtig verlichte straten van Hilversum Zuid?

De tocht zal starten bij Brede School Zuid aan de Banckertlaan 130. Na een wandeling van ongeveer een uur eindigt de tocht bij de Bethlehemkerk aan de Loosdrechtseweg 263.

U kunt deelnemen aan deze prachtige tocht van 17:30 tot 19:30 uur.

 

A4 flyer kerstwandeling 2017 digitaal

 

Kerstverhaal 2017 Kikker Rik