Facebook Kikker Rik  Instagram Kikker Rik  YouTube Kikker Rik  Linkedin Kikker Rik

Elkaar vertrouwen

Even dagdromen

Hilversum, 15 februari 2018 - Wist je dat Kinderopvang Kikker Rik de Stichting Panti Asuhan steunt met een structurele jaarlijkse financiële bijdrage? Stichting Panti Asuhan richt zich op de ondersteuning van de vier kindertehuizen van Vincentius in Jakarta en van andere kindertehuizen in Indonesië. Zij geven hulp in de vorm van financiering van projecten voor de kindertehuizen en dat is hard nodig. Met deze financiële bijdrage, kan de Stichting Panti Asuhan de kinderen in kindertehuizen voorzien van een toekomst. Al jaren steunt Kinderopvang Kikker Rik dit goede initiatief. Wil jij ook deze Stichting steunen? Kijk even op de website http://www.panti-asuhan.nl

panti asuhan

 

Kinderopvang Kikker Rik maakt onderdeel uit van de Wonderland groep. Deze Wonderland groep vormt een groep met kinderopvangorganisaties met diverse locaties voor kinderdagverblijf (0-4 jaar), peuterspeelschool (2-4 jaar) en buitenschoolse opvang (4-12 jaar). Iedere organisatie heeft een eigen identiteit, profilering en uitstraling, omdat wij geloven in lokaal ondernemerschap en decentrale verantwoordelijkheden voor onze locaties. De kinderopvangorganisaties zijn: Wonderland Kinderopvang, PetitPetit Kinderopvang, Kinderopvang Kikker Rik, Kinderopvang Pinkeltjesland, Kinderopvang Baarn en ZorgBSO de Vrije Vogel.

Afgelopen zaterdag waren de straten van Hilversum Zuid weer prachtig verlicht voor het jaarlijkse Kerstverhaal door Hilversum Zuid. Tijdens de wandeltocht liepen bezoekers met lichtjes door de wijk om te genieten van het levende Kerstverhaal. En om het licht te delen met de mensen om hen heen. De wandeling van een uur eindigde bij de stal in de Bethlehemkerk.

kerstverhaal hilversum zuid 2017Kerstverhaal door Hilversum Zuid werd mogelijk gemaakt door, Kinderopvang Kikker Rik, de Zoutkeet, Brede School Zuid, HeiKRACHTde Verbinding, Albert Heijn Heigalerij, Heigallerij, Amaris Zuiderheide, Hilversum MediastadBethlehemkerk, Gemeente Hilversum en bewonersvereniging Zuidererf.

Op 8 januari 2018 openen wij een peuterspeelschool op de Banckertlaan 132B in Hilversum-Zuid. Hier is ons kinderdagverblijf ook gevestigd.

Peuters zijn nieuwsgierig en willen graag de wereld ontdekken. De peuterspeelschool Kikker Rik is een fijne plek met plaats voor max.16 peuters tussen de 2 en 4 jaar oud. Hier leren zij om te gaan met leeftijdsgenootjes, samen te delen en te spelen. Hierdoor krijgt een kind een betere start op de basisschool en heeft het kind daar de rest van de tijd op de basisschool voordeel en plezier van.

Op de peuterspeelschool werken vertrouwde medewerkers met de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) methode Piramide. Bij VVE staan de Nederlandse taalvaardigheid, oriëntatie op rekenen en de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden centraal. Dankzij deze methode kunnen eventuele ontwikkelingsachterstanden bij kinderen zo vroeg mogelijk gesignaleerd worden.

Geopend tijdens schoolweken op di en do van 8.45-12.15 uur.
Op wo en vr zijn ze extra geopend van 8.45-12.15 uur voor kinderen waarvan de ouders van het consultatiebureau een VVE indicatie hebben gekregen.

Kikker Rik kinderopvang nieuws peuterspeelschool

Ouders komen afhankelijk van de eigen situatie, in aanmerking voor kinderopvangtoeslag of voor gemeentesubsidie. Hierdoor krijgen zij altijd een belangrijk deel van de kosten voor deze peuteropvang vergoed.

Lees meer informatie over de peuterspeelschool Kikker Rik en meer info over de nieuwe wet Harmonisatie Kinderopvang, waardoor de welbekende peuterspeelzalen in hun huidige vorm in 2018 gaan verdwijnen. Met deze wet wil de overheid de kwaliteit van kinderopvang verhogen en ervoor zorgen dat verschillende opvangmogelijkheden aan dezelfde regels voldoen.

 

Komt u ook zaterdag 16 december 2017 kijken naar het kerstverhaal in de prachtig verlichte straten van Hilversum Zuid?

De tocht zal starten bij Brede School Zuid aan de Banckertlaan 130. Na een wandeling van ongeveer een uur eindigt de tocht bij de Bethlehemkerk aan de Loosdrechtseweg 263.

U kunt deelnemen aan deze prachtige tocht van 17:30 tot 19:30 uur.

 

A4 flyer kerstwandeling 2017 digitaal

 

Kerstverhaal 2017 Kikker Rik

Woensdag 4 oktober organiseerden Kinderopvang Baarn, Kinderopvang PetitPetit en Kinderopvang Kikker Rik gezamenlijk een inspirerende avond voor medewerkers en ouders.
Steven Pont (Ontwikkelingspsycholoog) vertelde alles over het zelfbeeld van kinderen.

 

Kikker Rik Steven Pont
 
StevenPont 2

   Meer dan 200 mensen luisterden aandachtig naar hem in theater De Speeldoos in Baarn.

 

Steven Pont nam ons mee in de wereld van kinderen. Hij vertelde dat de manier waarop ouders, pedagogisch medewerkers en andere volwassenen reageren op het gedrag van kinderen, van grote invloed is op het ontwikkelen van een al dan niet positief zelfbeeld.

Dit werd extra duidelijk in een filmpje dat getoond werd. Het betreft hier het ’still face experiment’ waarin een moeder eerst heel veel respons geeft op haar kind en een paar minuten later geen reactie meer geeft. In een paar seconden verandert het gedrag van het kind volledig. Wat volgt is grote verwarring, woede, verdriet en hopeloosheid. In het experiment duurt het ‘niet reageren’ niet langer dan één minuut, daarna doet de moeder er alles aan om het contact te herstellen.
Interessant om te zien:


Edward Tronick
 
StevenPont 3

Vernieuwde Kikker Rik flexibele opvang en verlengde opvang

Sinds 2 oktober biedt Kikker Rik een vernieuwd flexibel opvangproduct genaamd Super Flexibel. Kikker Rik vindt het belangrijk ouders te ontzorgen, zo ook de ouder die gebruik maakt van flexibele opvang.

Flexibele opvang betekent dat je steeds wisselende dagen/dagdelen gebruik maakt van de opvang. Je kunt alle dagen van de week afnemen. Door deze vernieuwde flexibele opvangsoort met de naam, Super Flexibel, kun je de opvang optimaal afstemmen op jouw wensen en behoeften.

Kikker Rik Super Flexibel Vernieuwde flexibele opvang 2017Via het Kikker Rik ouderportaal kun je de opvang zelf inplannen tot 24 uur van tevoren. Je weet dan direct of er opvangmogelijkheden voor het gewenste moment beschikbaar zijn.

Op 2 oktober zijn wij gestart met deze speciale flexibele opvangsoort. Deze opvang bieden wij aan op een stamgroep voor maximaal 14 kinderen van 0-4 jaar. Op deze groep worden, net als bij onze standaard opvanggroepen, de kinderen opgevangen door een team van vaste medewerkers zodat ook op deze groep je kind een vertrouwde, veilige en uitdagende omgeving ervaart.

De voordelen op een rij:

  • Ruime openingstijden van 7.00-19.00 uur.
  • Uren naar eigen behoefte in de werkweek in te plannen.
  • Minimale urenafname 11 uur per week. Uren zijn in blokken van 5,5 aaneengesloten uren op te nemen. Vervolgens kan er per uur verlengd worden.
  • Op werkdagen tot 6.30 uur de dag van tevoren, via het Kikker Rik ouderportaal zelf in plannen.
  • Aantrekkelijk uurtarief van € 8,25.

Inschrijven

Inschrijven voor Super Flexibel gaat via het Kikker Rik ouderportaal . De gewenste opvang voor Super Flexibel kan tot 24 uur van tevoren zelf worden ingepland. Je weet dan direct of er opvangmogelijkheden voor het gewenste moment beschikbaar zijn.

Verlengde opvang

Sommige ouders hebben behoefte aan ruimere openingstijden dan onze huidige openingstijden (07.30 tot 18.30 uur). Indien je behoefte hebt om jouw kind vroeger te brengen of te later te kunnen ophalen, dan kun je gebruik maken van verlengde opvang:

- Vroege opvang (vanaf 07.00 uur tot 18.30 uur)
- Late opvang (vanaf 07.30 tot 19.00 uur)