Facebook Kikker Rik  Instagram Kikker Rik  YouTube Kikker Rik  Linkedin Kikker Rik

Elkaar vertrouwen

Even dagdromen

 

Hilversum, 28 maart 2019 - Gezinnen met kinderen in de luiers kunnen hun luiers scheiden van het restafval. Hiervoor is het GAD het project Luierinzameling gestart en heeft veel luiercontainers geplaatst bij veel kinderdagverblijven. Kikker Rik heeft al voor de start van dit project deze speciale luiercontainers voor de deur (herkenbaar aan de turquoise kleur met luier icoontje) geplaatst bij haar kinderdagverblijf aan de Banckertlaan 132B in Hilversum. Buurtbewoners en ouders met kinderen die opvang hebben bij Kikker Rik kunnen nu bij ons gratis luierzakken ophalen en deze gevuld in de luiercontainer doen.

Een kind gebruikt gemiddeld 150 luiers per maand, wat staat voor 22 kilo restafval per maand. De regio heeft tot doelstelling om in 2020 75% van het huishoudelijk afval te recylen en jaarlijks nog maar 100 kilo restafval per huishouden op te halen. Het gescheiden inzamelen van luiers kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Samen willen we toewerken naar meer schieden van afvak en dus minder restafval. De afvalstroom van luiers is groot en daarom passen de luiercontainers uitstekend bij de ambitie van de gemeente die ze heeft op het gebied van afvalscheiding en zo draagt Kikker Rik ook bij aan duurzaamheid.

 afvalbak luierrecycling