Facebook Kikker Rik  Instagram Kikker Rik  YouTube Kikker Rik  Linkedin Kikker Rik

Elkaar vertrouwen

Even dagdromen

Op 8 januari 2018 openen wij een peuterspeelschool op de Banckertlaan 132B in Hilversum-Zuid. Hier is ons kinderdagverblijf ook gevestigd.

Peuters zijn nieuwsgierig en willen graag de wereld ontdekken. De peuterspeelschool Kikker Rik is een fijne plek met plaats voor max.16 peuters tussen de 2 en 4 jaar oud. Hier leren zij om te gaan met leeftijdsgenootjes, samen te delen en te spelen. Hierdoor krijgt een kind een betere start op de basisschool en heeft het kind daar de rest van de tijd op de basisschool voordeel en plezier van.

Op de peuterspeelschool werken vertrouwde medewerkers met de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) methode Piramide. Bij VVE staan de Nederlandse taalvaardigheid, oriëntatie op rekenen en de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden centraal. Dankzij deze methode kunnen eventuele ontwikkelingsachterstanden bij kinderen zo vroeg mogelijk gesignaleerd worden.

Geopend tijdens schoolweken op di en do van 8.45-12.15 uur.
Op wo en vr zijn ze extra geopend van 8.45-12.15 uur voor kinderen waarvan de ouders van het consultatiebureau een VVE indicatie hebben gekregen.

Kikker Rik kinderopvang nieuws peuterspeelschool

Ouders komen afhankelijk van de eigen situatie, in aanmerking voor kinderopvangtoeslag of voor gemeentesubsidie. Hierdoor krijgen zij altijd een belangrijk deel van de kosten voor deze peuteropvang vergoed.

Lees meer informatie over de peuterspeelschool Kikker Rik en meer info over de nieuwe wet Harmonisatie Kinderopvang, waardoor de welbekende peuterspeelzalen in hun huidige vorm in 2018 gaan verdwijnen. Met deze wet wil de overheid de kwaliteit van kinderopvang verhogen en ervoor zorgen dat verschillende opvangmogelijkheden aan dezelfde regels voldoen.