Facebook Kikker Rik  Instagram Kikker Rik  YouTube Kikker Rik  Linkedin Kikker Rik

Elkaar vertrouwen

Even dagdromen

pannekoekentafel 2019 213-9-2019 - Op zaterdag 21 september vindt van 16.00 tot 18.00 uur het evenement de langste pannenkoekentafel van Hilversum Zuid plaats tussen Zoutkeet en de Van Hasselt school (Sweerslaan).

Kinderopvang Kikker Rik is mede organisator van dit gezamenlijk buurtinitiatief voor jong en oud. Iedereen is welkom bij het event de langste pannenkoekentafel van Hilversum Zuid. De pannenkoeken zijn gratis, er is live muziek en er zijn springkussens aanwezig. De drank is tegen betaling en ook een bord en bestek zijn te koop. Of neem zelf borden en bestek mee.

De organisatie doet ook een oproep om zelf thuis pannenkoeken te bakken en om deze mee te nemen voor op tafel.

pannekoek1

De langste pannenkoekentafel wordt mogelijk gemaakt door, Kinderopvang Kikker Rik, de Zoutkeet, Brede School Zuid, HeiKRACHT, vers supermarkt Jan Jongerius, de Verbinding en de gemeente Hilversum.

 

Hilversum, 28 maart 2019 - Gezinnen met kinderen in de luiers kunnen hun luiers scheiden van het restafval. Hiervoor is het GAD het project Luierinzameling gestart en heeft veel luiercontainers geplaatst bij veel kinderdagverblijven. Kikker Rik heeft al voor de start van dit project deze speciale luiercontainers voor de deur (herkenbaar aan de turquoise kleur met luier icoontje) geplaatst bij haar kinderdagverblijf aan de Banckertlaan 132B in Hilversum. Buurtbewoners en ouders met kinderen die opvang hebben bij Kikker Rik kunnen nu bij ons gratis luierzakken ophalen en deze gevuld in de luiercontainer doen.

Een kind gebruikt gemiddeld 150 luiers per maand, wat staat voor 22 kilo restafval per maand. De regio heeft tot doelstelling om in 2020 75% van het huishoudelijk afval te recylen en jaarlijks nog maar 100 kilo restafval per huishouden op te halen. Het gescheiden inzamelen van luiers kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Samen willen we toewerken naar meer schieden van afvak en dus minder restafval. De afvalstroom van luiers is groot en daarom passen de luiercontainers uitstekend bij de ambitie van de gemeente die ze heeft op het gebied van afvalscheiding en zo draagt Kikker Rik ook bij aan duurzaamheid.

 afvalbak luierrecycling

 

Hilversum, 29 januari 2019 - Muisstil luisterden de peuters van Kinderdagverblijf Kikker Rik op 29 januari naar een vader. Hij las vanwege de Nationale Voorleesdagen voor uit het prentenboek van het jaar 2019: Een huis voor Harry, geschreven door Leo Timmers. De kinderen mochten in pyjama komen en na het voorlezen was er een heerlijk ontbijt voor de kinderen.

Voorlezen is goed voor de taalontwikkeling, de fantasie en het is ook nog eens hartstikke gezellig. Woensdag 23 januari startte de Nationale Voorleesdagen 2019 groots met het Nationale Voorleesontbijt. De nationale Voorleesdagen zijn van 24 januari t/m 2 februari 2019. Landelijk worden peuters en kleuters voorgelezen op basisscholen, bibliotheken, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.

kr voorleesontbijt

Hilversum, 5 februari 2019 - Wist je dat Kinderopvang Kikker Rik de Stichting Panti Asuhan steunt met een structurele jaarlijkse financiële bijdrage? Stichting Panti Asuhan richt zich op de ondersteuning van de vier kindertehuizen van Vincentius in Jakarta en van andere kindertehuizen in Indonesië. Zij geven hulp in de vorm van financiering van projecten voor de kindertehuizen en dat is hard nodig. Met deze financiële bijdrage, kan de Stichting Panti Asuhan de kinderen in kindertehuizen voorzien van een toekomst. Al jaren steunt Kinderopvang Kikker Rik dit goede initiatief. Wil jij ook deze Stichting steunen? Kijk even op de website http://www.panti-asuhan.nl

panti asuhan

 

Kinderopvang Kikker Rik maakt onderdeel uit van de Wonderland groep. Deze Wonderland groep vormt een groep met kinderopvangorganisaties met diverse locaties voor kinderdagverblijf (0-4 jaar), peuterspeelschool (2-4 jaar) en buitenschoolse opvang (4-12 jaar). Iedere organisatie heeft een eigen identiteit, profilering en uitstraling, omdat wij geloven in lokaal ondernemerschap en decentrale verantwoordelijkheden voor onze locaties. De kinderopvangorganisaties zijn: Wonderland Kinderopvang, PetitPetit Kinderopvang, Kinderopvang Kikker Rik, Kinderopvang Pinkeltjesland, Kinderopvang Baarn.

KR pannenkoekentafel21-8-2018 - Op zaterdag 15 september vindt van 16.00 tot 18.00 uur het evenement de langste pannenkoekentafel van Hilversum Zuid bij de Bethlehemkerk plaats.
Kinderopvang Kikker Rik is mede organisator van dit gezamenlijk buurtinitiatief voor jong en oud. Iedereen is welkom op bij het event de langste pannenkoekentafel van Hilversum Zuid. De pannenkoeken zijn gratis, er is live muziek en er zijn springkussens aanwezig. De drank is tegen betaling en mensen die willen komen moeten zelf borden en bestek meenemen.
De organisatie doet ook een oproep om zelf thuis pannenkoeken te bakken en om deze mee te nemen voor op tafel.

 

De langste pannenkoekentafel wordt mogelijk gemaakt door, Kinderopvang Kikker Rik, de Zoutkeet, Brede School Zuid, HeiKRACHT, vers supermarkt Jan Jongerius, de Verbinding, Versa Welzijn, de Bethlehemkerk  en de gemeente Hilversum.

12 juni 2018- Het kabinet trekt een kwart miljard euro extra uit voor kinderopvang. Vooral de middeninkomens profiteren daarvan. Bronnen rond de coalitie melden aan dagblad De Telegraaf dat het gaat om een uitwerking van de plannen zoals die zijn afgesproken in het regeerakkoord. Zeer binnenkort worden ze besproken in de ministerraad.

De allerlaagste inkomens zijn straks nog maar € 0,32 per uur kwijt aan de opvang, waar het nu € 0,45 is. Het maximumtarief dat de overheid vergoedt voor de dagopvang is dit jaar nog € 7,45 euro, maar dat wordt ruim € 8,-.

Naast extra geld voor kinderopvang, wordt ook 250 miljoen euro uitgetrokken voor kinderbijslag. Vanaf 2020 gaat bovendien het kindgebonden budget met bijna 500 miljoen euro omhoog.

Hogere eisen
Het kabinet schroeft dat tarief omhoog omdat kinderopvangorganisaties aan hogere kwaliteitseisen van de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) moeten gaan voldoen. Zo moeten er vanaf volgend jaar meer medewerkers per kind zijn en moeten kinderen vaste verzorgers krijgen in plaats van elke keer een ander gezicht. De maximumuurtarieven gaan volgend jaar omhoog. De toeslag stijging is bedoeld om een kostenstijging van de opvang door de komst van deze wet IKK te compenseren, zodat kinderopvangorganisaties de kwaliteit en toegankelijkheid van de kinderopvang kunnen waarborgen.