Facebook Kikker Rik  Instagram Kikker Rik  YouTube Kikker Rik  Linkedin Kikker Rik

Vacature overzicht

Ben je geïnteresseerd in het werken bij Kikker Rik Kinderopvang? Momenteel hebben wij de volgende vacatures:

Werken bij Kikker Rik - Vacatures

Persoonlijke aandacht voor ouders en hun kinderen vindt Kikker Rik erg belangrijk. Er kan dan snel ingespeeld worden op wensen en behoeftes van ouders en kinderen. Op die manier kan kwalitatief goede opvang geboden worden.
De medewerkers van Kikker Rik stimuleren de kinderen in het opdoen van nieuwe ervaringen om hun ontwikkeling te bevorderen. Hierbij wordt de belevingswereld van het kind als uitgangspunt genomen.
In de ruimtes zijn voldoende speelmogelijkheden aanwezig. Kikker Rik heeft een vast en vertrouwd team van medewerkers, die vanuit hun passie om met kinderen te werken het beste uit de kinderen en zichzelf halen. Ter ondersteuning van de locatie is in Leiden het centrale kantoor gevestigd.

Relevante opleiding Kinderopvang

De functie van pedagogisch medewerker is toegankelijk met een diploma MBO-SPW niveau 3. De gevolgde opleiding moet voldoen aan de eisen die de wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) aan de opleiding stelt.

In de CAO Branche Kinderopvang Nederland is een lijst opgenomen van opleidingen die ook toegang geven tot het beroep van pedagogisch medewerker op een kinderdagverblijf. Het gaat in dit geval om opleidingen op het sociaal-maatschappelijke of verzorgende vlak of op het gebied van educatie of culturele vorming.