Facebook Kikker Rik  Instagram Kikker Rik  YouTube Kikker Rik  Linkedin Kikker Rik

 

 

 

 

Vanaf nu heeft Kikker Rik een nieuwe naam: Wonderland Kinderopvang. Klik hier om onze nieuwe website te bezoeken!

 

 

 

Logo wonderland met tag

Oudercommissie

De oudercommissie van Kikker Rik fungeert als adviesorgaan voor het team van Kikker Rik. Zij adviseren Kikker Rik bijvoorbeeld op het gebied van prijs-, pedagogisch-, en wenbeleid van de locatie. De oudercommissie bestaat uit minimaal drie en maximaal zes leden. Hierbij wordt gestreefd naar een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging vanuit de verschillende (stam)groepen. Ouders kunnen de oudercommissieleden aanspreken als er zaken zijn die zij graag besproken willen zien.
De locatiemanager is de contactpersoon voor de oudercommissie vanuit de organisatie.

 

Waarop heeft de oudercommissie adviesrecht?


Een oudercommissie heeft het recht (on)gevraagd te adviseren over:
• de uitvoering van het kwaliteitsbeleid, in het bijzonder het pedagogisch beleid (m.b.t. de kwaliteit van het personeel, de groepsbezetting en het pedagogisch beleid)
• het algemeen beleid op het gebied van voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid
• de openingstijden
• het beleid rondom voorschoolse educatie
• vaststelling en wijziging van de klachtenregeling
• wijzigingen van de prijs van de kinderopvang

Deze adviesrechten zijn in de Wet kinderopvang opgenomen.

Deze onderstaande links verwijzen naar meer informatie van BOinK over oudercommissies. BOinK is de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang.
de adviesprocedure en advies uitbrengen.
de twee belangrijke verantwoordelijkheden van de oudercommissie.
• BOinK heeft op haar website een pagina met brochures, factsheets en andere documenten voor oudercommissies staan. Zoals de brochure ‘de Oudercommissie – medezeggenschap, adviesrecht en de achterban’ en de brochure ‘Communicatie door de oudercommissie’.

Meer informatie over de oudercommissie vind je in het besloten gedeelte van deze site, bedoeld voor ouders/verzorgers van 'Kikker Rik-kinderen'.