Facebook Kikker Rik  Instagram Kikker Rik  YouTube Kikker Rik  Linkedin Kikker Rik

Oudercommissie

De oudercommissie van Kikker Rik fungeert als adviesorgaan voor het team van Kikker Rik. Zij adviseren Kikker Rik bijvoorbeeld op het gebied van prijs-, pedagogisch-, en wenbeleid van de locatie. De oudercommissie bestaat uit minimaal drie en maximaal zes leden. Hierbij wordt gestreefd naar een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging vanuit de verschillende (stam)groepen. Ouders kunnen de oudercommissieleden aanspreken als er zaken zijn die zij graag besproken willen zien.
De locatiemanager is de contactpersoon voor de oudercommissie vanuit de organisatie.