Facebook Kikker Rik  Instagram Kikker Rik  YouTube Kikker Rik  Linkedin Kikker Rik

Zelf leren kiezen

Stimuleren

 

 

 

 

Vanaf nu heeft Kikker Rik een nieuwe naam: Wonderland Kinderopvang. Klik hier om onze nieuwe website te bezoeken!

 

 

 

Logo wonderland met tag

Ons beleid

   

Onze manier van werken


Kikker Rik besteedt iedere dag aandacht aan de hoge kwaliteit van onze opvang en dienstverlening. Om deze kwaliteit te kunnen waarborgen heeft Kikker Rik op verschillende terreinen beleid ontwikkeld.

Structuur en vertrouwen in het beleid zijn voor alle doelgroepen van Kikker Rik erg belangrijk, voor de kinderen maar ook voor de ouders en medewerkers. Kwalitatief goed beleid is beleid dat zich ontwikkelt. Het beleid van Kikker Rik wordt daarom regelmatig bijgesteld aan de hand van nieuwe ontwikkelingen.

De GGD controleert op regelmatige basis de uitvoering van het beleid bij Kikker Rik. De rapporten over deze inspecties kun je vinden via de locatiepagina van Kinderdagverblijf Kikker Rik. Ter aanvulling hierop voert Kikker Rik ook zelf op iedere locatie een jaarlijkse controle uit.

   

Kikker Rik beleid

Onderstaande beleidsstukken besteden aandacht aan de pedagogische visie van Kikker Rik en de afspraken en tijden rondom het brengen en halen van de kinderen.
Het privacybeleid ten aanzien van de kinderen komt ook aan bod. Hierbij kan gedacht worden aan de regels rondom het fotograferen van kinderen en het al dan niet openbaar maken van die foto's.
Je vindt tenslotte ook onze huisregels rondom hygiëne en onze ruilservice tussen de beleidsstukken.

Beleid veiligheid en gezondheid
Meldcode kindermishandeling
Pedagogisch werkplan
Privacybeleid Kikker Rik
Ruilservice Kikker Rik
Voedingsbeleid Kikker Rik
Vervoersprotocollen Kikker Rik
Algemene voorwaarden